Μαθαίνω/εξασκούμαι στις 4 πράξεις

Πρόσθεση

Αφαίρεση

Πολλαπλασιασμός

Διαίρεση