Εκπαιδευτικοί

Πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς_ σχολικό έτος  2020-2021

ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διευθυντής:  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τάξεις  Α΄& Β΄: Πραβήτα Γεωργία

Τάξεις  Γ΄& Δ΄: Βενικούδης  Αργύριος

     a-venikoudis@edivea.gr

Τάξη Ε΄: Μιχόπουλος  Ιωάννης

Τάξη ΣΤ΄:  Κρουσταλέλη  Σοφία

Παράλληλη Στήριξη : Κοτζιάς Κωνσταντίνος

Φυσική Αγωγή: Μπαλάσκας  Χρήστος,

Κούκου Σταματία &

Κιόσης Νικόλαος

Αγγλικά: Μίγκου  Βασιλική,

Τριανταφυλλίδου  Ιωάννα &

Σιαμήτρα Σταματία

Γερμανικά : Θωμαϊδου Χαρίκλεια

Εικαστικά:  Λιαλιαμπίδου Αικατερίνη

Μουσική:  Αλεξάκη  Βασιλική

Θεατρική Αγωγή : Λιούρτα Αλεξάνδρα

Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπεύτρια : Μπάρμπα Αμαλία