Διαδραστικές προσομοιώσεις Phet Πανεπιστημίου Κολοράντο

Περίμετρος & Εμβαδόν

 

 

 

Πηγή: https://phet.colorado.edu/el/