Παραμύθι της Γεωργίας Πραβήτα, εκπαιδευτικού  ΠΕ 70,

με θέμα τους δότες μυελού των οστών.