Λειτουργία Σχολείου

Το σχολείο μας είναι  5/θέσιο και λειτουργεί

κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 με 4 τμήματα.

Τα μαθήματα  ξεκινούν στις 08:15 και τελειώνουν στις 13:15.

Το πρόγραμμα λειτουργίας κατανέμεται ως εξής:
  • 08:15 – 09:00   1η ώρα
  • 09:00 – 09:40  2η ώρα
  • 09:40 – 10:00   1ο διάλειμμα 
  • 10:00 – 10:45   3η ώρα
  • 10:45 – 11:30    4η ώρα
  • 11:30 – 11:45   2ο διάλειμμα
  • 11:45 – 12:25     5η ώρα
  • 12:25 – 12:35   3ο διάλειμμα
  • 12:35 – 13:15     6η ώρα