Στ΄ τάξη

Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων 

15ος – 16ος αιώνας

Πηγή: http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/